Website

Schimmels

Schimmels ontstaan door een combinatie van water(damp), koudebruggen, achtergebleven vuil of voedingsresten en niet-gladde of poreuze wanden en plafonds.

Je vermijdt schimmel door:

  • De juiste afzuiging en ventilatie te voorzien
  • Geschikte isolerende panelen te installeren om condensatie te vermijden
  • Gladde, afwasbare wanden, plafonds en voegen te voorzien
  • Te kiezen voor glasvezelversterkte polyester
  • Voegen en hoeken naadloos weg te werken
Website